cái LG đó có phải là cái mà wal-mart bán $60 không vậy?