Core Duo T2600 & AOpen i975Xa-YDG review !

Source : http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core-duo-overclocking.html

một số kết quả benchmark T2600 @ 3GHz vs AMD Athlon 64 FX60 :

kiến trúc mới của Intel ngon quá ! :them: :them:

PS : ặc ặc ! tiêu đề dư 1 chữ AOpen ! pà con thông cảm !