Tuy mới cho ra đời socket AM2 nhưng AMD vẫn quan tâm người dùng socket 939 khi dự định sẽ tung ra 2 CPU dual core dùng socket 939 là Athlon 64 X2 5000+ (2.6 GHz, 2 x 512 K L2) và Athlon 64 FX-62 (2.8 GHz, 2 x 1M L2) !

Source : http://www.theinq.com/?article=32014