Bác nào giỏi tiếng Anh và là triệu phú thời gian :somot: thì dịch lại cho anh em xem cái. Mình là nghèo đói thời gian nên tìm được thông tin thì chỉ đọc sơ qua được thôi. :sorry:

http://www.ngohq.com/home.php?page=articles&go=read&arc_id=79