Sặc, em nói lộn. Huhu. Xí hổ quá edit liền phi tang chứng, căn bản đang mải đánh bi a với ghệ.