AMD vừa công bố một công nghệ mới là Torrenza, đây là một kiến trúc mở (open architecture), cho phép các bộ đồng xử lý (co-processor) của các hãng khác (ClearSpeed, ...) có thể kết nối đến và cùng làm việc bên cạnh các CPU của AMD. Các bộ đồng xử lý sẽ đảm nhận các tính toán cụ thể mà không cần phải nhờ đến CPU => giúp nâng cao performance (việc này cũng tương tự như card PhysicX làm việc bên cạnh VGA card giúp tăng tốc game) !

Source : http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=2642