Cái main này sao chân cắm RAM của nó lại nghiêng nghiêng rừng chiều thế nhỉ