đôi khi cũng cần cổng LPT , nhưng wa thật để cái công đ1o trên main thì thấy bớt đẹp đi 1 tí !