46" Samsung Syncmaster 8ms Gaming LCD
ông mua cái này thêm con x6800 mà 4k tui chết liền