bọn AMD ra~ man rợ ! mua ATI rồi cô với IBM cuối 2008 đầu 2009 có nhiều trò hay !!! ...đà này thì tớ để tiền mua ô tô to đi cho nó máu!