Nokia OS 2006..Thiên về sản phẩm GPS hơn cellphone
Màn hình cảm ứng rộng 3,5 inch với 5 nút điều chỉnh ngoài thân máy, và 330 còn được trang bị khả năng định vị vệ tinh GPS.
Nokia chưa có thông tin thêm về ngày xuất xưởng và giá bán sản phẩm(€360/$458..@engadget)