ông nào vừa động đến tên tui đó hả? Hình như topic đang có dấu hiệu đi lạc, sắp trở thành chợ buôn hoa quả tới nơi rồi:leuleu: