Thx bro nhiều :degai: tại em nhìn lộn sang mấy cục đen đen kia, tưởng nó làm như P5B Deluxe, bọc lại chứ :sun: