công suất thế thì gấp đôi cái bình nước nóng nhà em, và gấp nhiều lần cái tủ lạnh, cái này mà khởi động lên thì sụt thế cả xóm luôn:sun: