ko thấy điền là Socket nào nhưng chắc chỉ có thể là AM2 thôi quá, vì 939 đã hết sx từ lâu roài, và bây giờ là khan hiếm X2 4400+ s939 và X2 4800+ s939.....với 2M L2 cache.!!!