Ở đây một anandtech lại có một sự nhầm lẫn. Đó là 8500GT có 8 ROPs chứ ko phải chỉ có 4 ROPs.

Vậy đúng phải là như sau:
- 8600GTS/GT (G84) có 32 SP, 16 TMUs, 8 ROPs, 128 bits GDDR3.
- 8500GT (G86) có 16 SP, 8 TMUs, 8 ROPs, 128 bits DDR2.

Ngoài ra dựa trên core G86 còn có 8400GS và 8300GS thông số như sau
- 8400GS (G86) có 16 SP, 8 TMUs, 4 ROPs, ram 64 bits.
- 8300GS (G86) có 8 SP, 8 TMUs, 4 ROPs, ram 64 bits.

Xung core/mem của 8400/8300 y chang như của 8500GT là 450/800.

http://www.bit-tech.net/hardware/2007/04/17/nvidia_geforce_8600_gts/5.html
http://enthusiast.hardocp.com/article.html?art=MTMyNCwxLCxoZW50aHVzaWFzdA==
http://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/G84_G86/

8500GT bản thân nó sức mạnh của nó là tầm game online rồi nên ROPs gì đó 4 hay 8 cũng rứa.