Trích dẫn Gửi bởi acrox
chắc chắn gian hàng của thằng GIGABYTE đông nhứt luôn.
KHông biết tháng 7 tới ở Việt Nam gian hàng của GIGABYTE có làm như thía này không nhỉ!!!!!!!!!!!!!!!!!:sun::sun::sun::detien::deti en::them::them: