Trích dẫn Gửi bởi Long_mangaka
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3003&p=10
Các bác em kô biết sao riêng em thì chả ấn tượng gì với con này.