Bên cạnh việc ra mắt thêm model SSD 330-series (240 GB) mới, Intel vừa công bố giảm giá bán một số mẫu ổ cứng thể rắn bao gồm các ổ SSD thuộc dòng 520 series, 330 series và 320 series. Mức giảm giá cao nhất lên tới 37%. Theo VR-Zone đưa tin, giá bán mới mà Intel áp dụng cho các model giảm giá như sau:

- SSD 520 60 GB: giá cho OEM (nhà sản xuất thiết bị gốc) giảm giá từ 99 USD xuống còn 89 USD; Giá bán cho nhà bán lẻ giảm từ 109 USD xuống 99 USD (giảm 9%)
- SSD 520 120 GB: giá cho OEM giảm từ 179 USD xuống còn 129 USD; Giá cho nhà bán lẻ từ 189 USD còn 139 USD (giảm 26,4%)
- SSD 520 180 GB: OEM giảm từ 269 USD xuống còn 189 USD; Giá cho nhà bán lẻ từ 279 USD xuống còn 199 USD(giảm 28,6%)
- SSD 520 240 GB: OEM giá giảm từ 339 USD xuống còn 249 USD; Giá cho nhà bán lẻ từ 349 USD xuống 259 USD (giảm 25,8%)
- SSD 520 480 GB: OEM giá giảm từ 799 USD xuống 494 USD; Giá cho nhà bán lẻ từ 809 USD xuống 594 USD (giảm 37,7%)
- SSD 330 60 GB: Giá cho nhà bán lẻ từ 94 USD giảm xuống 69 USD (giảm 26,5%)
- SSD 330 120 GB: Giá cho nhà bán lẻ từ 149 USD xuống 104 USD (giảm 30.2%)
- SSD 330 180 GB: Giá cho nhà bán lẻ từ 234 USD xuống 154 USD (34,1%)

Động thái giảm giá của Intel cho thấy SSD đang ngày càng trở nên phổ biến và được tiêu thụ rộng rãi ngoài thị trường. Mức giá mới có thể sẽ được áp dụng bắt đầu vào tháng Tám tới.
Tham khảo: Xbit-labs​
Genk​