Mục đích của dự án đầu tư có thể liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, mua bán tài sản, hoặc tham gia vào các hoạt động kinh doanh khác nhằm tạo ra giá trị và lợi nhuận. Quá trình này đòi hỏi quản lý kỹ thuật, tài chính, và quản lý nguồn lực để đảm bảo dự án được thực hiện hiệu quả. Do đó việc phân loại dự án đầu tư để đạt hiệu quả nhất là 1 trong những vấn đề mà bạn đọc quan tâm. Trong bài viết này mời bạn cùng Siglaw tham khảo chi tiết nhé:

Dự án đầu tư là gì?
Theo khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, Dự án đầu tư được pháp luật đầu tư định nghĩa là “Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.”

Theo đó, dự án đầu tư là một khía cạnh quan trọng của kinh tế và quản lý doanh nghiệp. Nó đòi hỏi việc xác định mục tiêu, quy mô, và khả năng thực hiện của dự án. Trong quá trình này, các yếu tố như khảo sát thị trường, phân tích tài chính, và đánh giá rủi ro cũng được xem xét.

Việc bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn là một yếu tố quan trọng trong dự án đầu tư. Điều này liên quan đến việc cung cấp nguồn tài chính để thực hiện dự án, và quyết định về nguồn vốn có thể ảnh hưởng đến tính khả thi của dự án. Đây có thể là vốn tự doanh của doanh nghiệp, khoản vay từ ngân hàng hoặc từ nhà đầu tư bên ngoài.

Hướng dẫn phân loại dự án đầu tư
Dự án đầu tư là gì & Cách phân loại dự án đầu tư
Dự án đầu tư là gì & Cách phân loại dự án đầu tư
Dựa vào nguồn vốn đầu tư dự án
Xét theo góc độ nhìn từ nguồn vốn, dự án đầu tư có thể chia thành dự án đầu tư công và dự án đầu tư khác

Dự án đầu tư công đề cập đến các dự án sử dụng hoặc một phần lớn nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính thuộc về các cơ quan và đơn vị nhà nước, cũng như các tổ chức sự nghiệp công lập để đầu tư, theo quy định của pháp luật (theo khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư công năm 2019). Khoản 22 của Điều 3 trong Luật Đầu tư công năm 2019 chỉ rõ rằng vốn đầu tư công bao gồm nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cũng như nguồn vốn từ các nguồn thu hợp pháp mà các cơ quan nhà nước và các tổ chức sự nghiệp công lập đã dành riêng để đầu tư, theo quy định của pháp luật.
Dự án đầu tư khác là những dự án mà toàn bộ nguồn vốn đầu tư đến từ các nguồn ngoài nhà nước, tức là không liên quan đến ngân sách quốc gia.
Phân loại này đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát mức độ đầu tư của nhà nước so với các tổ chức và cá nhân ngoài nhà nước. Nó cũng giúp đánh giá mức độ ảnh hưởng của mỗi nguồn vốn đối với các lĩnh vực khác nhau trong xã hội và sự phát triển của quốc gia.

Dựa vào dự án đầu tư
Phân loại dự án đầu tư dựa trên thời điểm thực hiện đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu rõ động lực và xu hướng đầu tư tại Việt Nam. Cụ thể, dự án đầu tư được chia thành hai loại chính:

Dự án đầu tư mới, đại diện cho những dự án thực hiện lần đầu hoặc những dự án độc lập không liên quan đến bất kỳ dự án đầu tư nào đang hoạt động. Điều này có thể bao gồm những sáng kiến mới, các dự án mạo hiểm, hoặc các dự án có tiềm năng đặc biệt mà nhà đầu tư quyết định triển khai. Quy định này được đề cập tới trong Khoản 6 Điều 3 của Luật Đầu tư 2020, đặt ra để theo dõi và đánh giá sự đổi mới và sức hút đầu tư mới trong thị trường.
Dự án đầu tư đang hoạt động: đại diện cho những dự án tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn hoạt động sau giai đoạn khởi đầu. Các dự án này có thể đã được triển khai từ trước hoặc là sự mở rộng, cải tiến của các dự án đầu tư hiện tại. Việc theo dõi và phân loại như vậy giúp xác định sự ổn định và độ tin cậy của các dự án đã và đang đầu tư.
Dựa vào nhà đầu tư
Theo quy định của Luật Đầu tư 2020, nếu xét trên khía cạnh các nhà đầu tư mà Luật quy định như nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì có thể phân dự án đầu tư thành:

Dự án đầu tư củaTổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Một hình thức khác của dự án đầu tư liên quan đến tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, như được đề cập trong khoản 21 và 22 Điều 3 của Luật Đầu tư 2020. Tổ chức kinh tế này bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, tổ chức kinh tế này có vốn đầu tư nước ngoài khi có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Điều này thể hiện sự đa dạng và linh hoạt của các dự án đầu tư, phản ánh sự quy định chặt chẽ để đáp ứng đủ đối tượng nhà đầu tư và loại dự án khác nhau.
Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, theo khoản 19 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, định nghĩa nhà đầu tư nước ngoài áp dụng cho cá nhân có quốc tịch nước ngoài và các tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài, thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước, như được mô tả trong khoản 20 Điều 3 của luật, áp dụng cho cá nhân có quốc tịch Việt Nam và tổ chức kinh tế trong nước, không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.
Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ đầu tư từ Siglaw là sự kết hợp của sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, giúp quý khách hàng tiến hành quy trình đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam một cách nhanh chóng và hiệu quả. Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với Siglaw theo thông tin dưới đây để nhận được sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ luật sư và chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm về thành lập doanh nghiệp.
Xem thêm: Dịch vụ Tư vấn pháp luật thường xuyên Của công ty luật siglaw.