1. Điều Kiện Để Du Học Trung Quốc

Xem thêm:

- Là công dân nước ngoài không mang hộ chiếu Trung Quốc.
- Độ tuổi quy định: từ 18 tuổi đến dưới 35 tuổi.
- Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT; sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học tại Việt Nam; những người đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ.
- Học lực trung bình khá trở lên.
2. Hồ Sơ Đăng Ký Xin Du Học Trung Quốc

- Hộ chiếu.
- Đơn xin học.
-Bằng tốt nghiệp cấp 3 nếu xin du học Đại học và bằng tốt nghiệp cao đẳng - Đại học nếu xin du học theo hệ cao học.
- Kết quả học tập ở cấp học cao nhất hiện tại (bản sao công chứng bằng tiếng Anh).
- Chứng chỉ tiếng Trung HSK (cho những bạn học theo chương trình tiếng Trung) hoặc chứng chỉ tiếng Anh.
- Giới thiệu bản thân.
- Hai thư giới thiệu mà một thư là do giáo sư hoặc phó giáo sư viết (chương trình thạc sĩ và tiến sĩ).
3. Học Phí Và Phí Sinh Hoạt Du Học Trung Quốc

- Học phí từ 1.500 USD – 4.000 USD/năm tùy từng trường và từng thành phố.
- Chi phí ăn ở, sinh hoạt : từ 1.500 USD – 2.500 USD/năm