Phần mềm kế toán 1900571591

Phần mềm Kế toán chính là “bộ não tài chính” của mọi doanh nghiệp vì vậy ngoài chú trọng đào tạo những nhân viên giỏi cho bộ phận kế toán thì trong thời đại công nghệ số các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư các công cụ phần mềm hỗ trợ. Nếu lựa chọn được phần mềm kế toán đắc lực này, năng suất làm việc sẽ tăng.


Xem thêm:phần mềm kế toán kho tphcm

Phần mềm kế toán 1900571591, chi phí phát sinh được cập nhật và tập hợp theo các cách khác nhau, tùy theo là có thể chỉ rõ cho đối tượng tính giá thành - trực tiếp hay là tập hợp chung - gián tiếp trước rồi phân bổ sau:

Trực tiếp cho sản phẩm
Theo công đoạn sản xuất / phân xưởng (bộ phận hạch toán trực tiếp)
Theo lệnh sản xuất (đơn hàng)
Theo bộ phận hạch toán (bộ phận hạch toán gián tiếp)
Chỉ theo tài khoản hạch toán
Theo (kết hợp) lệnh sản xuất và công đoạn sản xuất.


Hiện tại, đa phần các đơn vị cung cấp phần mềm kế toán quản trị đều đưa ra những dịch vụ đi kèm như cài đặt và đào tạo khoảng 6-10 buổi.

Sau đó là 3 tháng hỗ trợ nghiệp vụ, 18 tháng bảo hành bảo trì. Tuy nhiên, không phải phần mềm nào cũng hoàn thiện và không phải dịch vụ ở các nơi đều tốt. Vì thế, lời khuyên cho doanh nghiệp khi muốn chọn lựa một phần mềm kế toán, ngoài xác định nhu cầu và xây dựng danh mục, các doanh nghiệp cũng nên tính đến yếu tố chăm sóc khách hàng.

Xem thêm:phần mềm kế toán khách sạn