Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm thời gian qua đơn vị cũng đã tiếp nhận và xử lý chất thải nguy hại tại các nhà phân phối, cơ sở cung ứng không chấp hành luật pháp điều khoản bảo vệ môi trường. đa số các đại lý đều biết được việc xả thải, chôn lấp chất thải gian nguy là sai phạm, song có thể vì chi phí xử lý cao nên doanh nghiệp hoặc cá nhân có bổn phận đã cố tình chôn lấp, xả thải trực tiếp ra môi trường.

hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có chưa đến 10 công sở, đơn vị được Bộ khoáng sản và Môi trường cấp phép đủ công dụng thu gom, xử lý chất thải nguy khốn theo Thông tư số 36/2015-TT-BTNMT ngày 30-6-2015.

Ông Nguyễn Văn Hùng nói rằng tầm giá xử lý chất thải nguy nan mà cửa hàng bỏ ra để thuê các công sở chuyên trách thật ra là không cao. Bởi theo thông tư nêu trên, các đơn vị có đủ tính năng thu gom, xử lý nguồn thải nguy hiểm phải thỏa mãn các đòi hỏi rất khắc khe: Các phương tiện, vật dụng lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hiểm kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy khốn phải phục vụ các đề nghị công nghệ, quy trình quản lý.


Phương tiện vận chuyển chất thải nguy nan phải có hệ thống định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin online để xác định địa điểm và khắc ghi hành trình vận chuyển chất thải nguy hiểm; nhà cửa bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy nan và trạm trung chuyển chất thải nguy hại phải phục vụ các bắt buộc kỹ thuật, quy trình quản lý luật pháp;

công ty, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải gian nguy phải xây dựng hầu hết các nội dung về quy trình vận hành an toàn các hệ thống, phương tiện, thiết bị; các kế hoạch về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, bình an công huân và bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa và ứng phó sự cố, đào tạo, tập huấn định kỳ hàng tháng, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi hoàn thành tác động; chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và bình chọn tốt nhất xử lý chất thải nguy hiểm.=> giá xử lý rác thải công nghiệp