hiện giờ, công sở đều áp dụng cân bằng và bầu khâu khí hoạt động là tương đối kín và đông đảo không có sự đàm luận gió hốt nhiên. khái niệm một số ít văn phòng chỉ có mặt tiền là kiếng sót lại giáp ranh những biệt thự khác. bởi thế, việc đã tạo ra bầu không gian dễ chịu khi công tác rất là khó.

Vì vậy khi trong không gian điều hòa kín thì lượng khí O2 sẽ ít dần và Co2 tăng cao do chúng ta đàm luận khí. chưa kể mùi gây ra, khuẩn do chúng ta mang vào và lưu thông trong bầu khâu khí kín qua cơ hội vi khuẩn sẽ sinh sôi cực kỳ nhanh gây ảnh hưởng tác động tới sức lực cho khoảng trống làm việc và sinh hoạt ở trong phòng. Xảy ra những dịch bệnh đường hô hấp sự lan truyền lan nhanh, dịp và ủ bệnh.


Bởi vậy, sẽ phải mẫu mã [replacer_a] cho công sở là việc cấp thiết nhất. khái niệm hệ thống thông gió văn phòng giá cả sẽ rất thấp. tránh những điều kiện về bệnh hô hấp, Cả nhà nên chuyên mở của xổ, đi tiểu chổ buôn bán sạch mát, xây dựng giếng trời nhằm đưa bầu không gian đột nhiên vào phòng và đẩy các bầu khâu khí nhiềm trùng ra phía bên ngoài.

1. chỉ tiêu ngoại hình [replacer_a] văn phòng.

– mẫu mã hệ thống thông gió văn phòng bao gồm nhiều chỉ tiêu áp dụng .Theo tiêu chuẩn toàn nước TCVN thì lượng khí tươi cần bán tối thiểu cho một người trong 1 giờ là 20 m3/h.(Cách này Anh chị cần mở cửa nhiều hệ thống thông gió thiên nhiên, như giếng trời, cửa xổ).
– Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể áp dụng 1 số tiêu chuẩn chứa tính quốc tế như TC Singapor CP13-1999 , chỉ tiêu AS của Úc , chỉ tiêu ASHRAE 62-1981….. Cho hệ thống thông gió văn phòng và công sở.

2. giám sát lưu lượng thông gió cho văn phòng và công sở.

giám sát lưu lượng gió tươi xác định vào m2 sàn theo đó tính ra được số lượng dân cư vận động trong văn phòng công sở.
dựa vào tiêu chí cấp gió tươi tính ra lượng gió cần thông gió trong một giờ hoặc thực hiện bảng dưới .

3. gợi ý thống kê giám sát mẫu thiết kế kênh dẫn gió và lựa chọn miệng gió.

khi đã giám sát lựa chọn được lưu lượng thông gió cần yếu cho văn phòng công sở và cho không gian chúng ta sẽ đo lường và tính toán kênh dẫn gió. Bước kế đến chính thức con số miệng gió ra địa điểm phía bên ngoài hoặc số lượng ống kết dán vào các loại thiết bị thông gió.

Sau khi tính được con số miệng gió ra phía bên ngoài thì công thêm ra được lưu lượng qua mỗi miệng là bao nhiêu vì vậy bạn cũng có thể tính chiều dài và rộng ống gió cũng như miệng gió của hệ thống thông gió.
Dùng vận dụng Ductchecker để tính chiều dài và rộng ống gió và miệng gió.

– Tính kích thước miệng hệ thống thông gió cho văn phòng công sở: Chọn sang tab miệng gió để tính/ Chọn kiểu miệng gió ( cụ thể cấp, hút , ngoài trời ….)/Điều chỉnh tỉ lệ thành phần % khoảng trống sử dụng/Chọn size sử dụng rộng rãi cho hệ thống thông gió.

– Tính kích thước ống gió cho [replacer_a]: Đoạn bước đầu quạt gió đạt 100% lưu lượng nên nhập lưu lượng quạt vào áp dụng tạo ra nhiều chiều dài và rộng, chọn chiều dài và rộng phù hợp với lưu lượng và vận tốc gió mà quạt mạng lại. Các đoạn kế đến trừ lưu lượng đi ra miệng gió tại phần đầu sẽ tính dần dần đa số size đường ống.