Các vùng biển nông có độ ngập dưới 6m lúc triều thấp, gồm cả vùng vịnh và
eo biển những đều được kính quan sát các dòng nước.
Các thảm thực vật biển dưới triều, bao gồm các bãi cỏ biển, các bãi cỏ biển
nhiệt đới.

Các rạn san hô.
Các bờ biển đá, kể cả các đảo đá ngoài khơi và vách đá biển.
Các bờ cát, bãi cuội hay sỏi; bao gồm các roi cát, mũi đất nhô ra biển và các
đảo cát; kể cả các hệ cồn cát và các hõm chứa bùn cặn ẩm ướt.
Các vùng nước cửa sông; nước thường xuyên của các vùng cửa sông và các
hệ thống cửa sông châu thổ đều chảy qua bơm vi sinh đến hoạt động sống của con người.
Các bãi bùn gian triều, các bãi cát hay bãi muối.
Các đầm lầy gian triều; bao gồm các đầm lầy nước mặn, các đồng cỏ nước
mặn, các bãi kết muối, các đầm nước mặn nổi lên; kể cả các đầm nước ngọt và lợ
thủy triều.16
Các vùng đất ngập nước có rừng gian triều; bao gồm rừng ngập mặn, các
đầm dừa nước và các đầm có cây nước ngọt.
Các đầm/ phá nước lợ/mặn ven biển; các đầm/ phá nước lợ đến nước mặn ít
nhất có một lạch nhỏ thông với biển. Ngoài ra, quý vị có thể xem thêm về đất ngạp nhuowsv tự nhiên trên honto.vn để biết thêm chi tiết.