Chỉ cần phải người cần lao tọa lạc trong nhóm tuổi 18 tới 35 tuổi là cũng có thể XKLĐ sang Nhật Bản sinh hoạt. Thế nhưng mà không nên đơn hàng nào người cần lao trong nhóm tuổi này đều có thời cơ trúng tuyển.Đa phần các đơn hàng đều phù hợp với lao động trẻ trong lứa tuổi 18 - 29 (67% đơn hàng chọn cần lao trong lứa tuổi này), phần còn lại hơn 30% đơn hàng thích hợp với cần lao trên 30 tuổi. Người lao động cũng có thể tham khảo bảng đơn hàng tương thích với độ tuổi trong ảnh minh họa dưới đây.

Lưu ý:

- Người cần lao trong lứa tuổi 18 - 29 có không ít tuyển lựa đơn hàng: nông nghiệp, lương thực, linh kiện điện tử, xuất khẩu lao động nhật bản ngành may mặc, cơ khí, xây dựng. Đây được coi là nhóm tuổi tiềm năng. nếu như người lao động thuộc nhóm tuổi này thì Có thể tham gia đa phần những đơn hàng xuất khẩu đi Nhật Bản.

Nhất là lứa tuổi 18-20 được xem như là tầm tuổi đẹp hoàn hảo nhất nhập cuộc xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

- Người cần lao trong độ tuổi 30 - 35 có sự chọn lọc đơn hàng ít hơn các cần lao trẻ. thông thường, người lao động trong nhóm tuổi này sẽ có ưu tiên chọn 1 vài đơn hàng xuất khẩu lao động nhật bản ngành thực phẩm, dệt may, cơ khí. duyên do tại vì đối với các đơn hàng này, xí nghiệp Nhật Bản thích các cần lao lớn tuổi, có kinh nghiệm tay nghề và kinh nghiệm sống nhiều hơn.

do vậy, nếu như thuộc nhóm tuổi từ 30 đến 35 tuổi, nguời cần lao có kinh nghiệm tay nghề làm nông nghiệp, dệt may (với lao động nữ) và có tay nghề khiến xây dựng, Xuất khẩu lao động nhật bản ngành cơ khí chế tạo (với lao đông nam) cũng có thể đăng kí đi Nhật. nếu chọn nhập cuộc các đơn hàng ưu tiên cần lao khá nhiều tuổi như nêu trên thì thời cơ trúng tuyển của người cần lao 30 - 35 tuổi sẽ cao hơn các lao động trẻ khá nhiều.

- Đối với người lao động trên 35 tuổi, gần như thường có đơn hàng nào thích hợp. các xí nghiệp Nhật thông thường tuyển lao động VN sang Nhật Bản với độ tuổi tối đa 35 tuổi. bên cạnh đó, vẫn có 3% đơn hàng dành cho nhóm tuổi bị xem như chơi còn kỹ năng đi Nhật Bản này. Để Có thể đi Nhật, người cần lao sẽ cần phải đợi đơn hàng, một năm chỉ có 1-2 đơn có tuyển lao động trên 35 và không vượt quá 36 tuổi.

phổ thông, vì xí nghiệp Nhật tuyển gấp lao động hoặc những ngành nghề nhóm xây đắp ít lao động đăng kí thì thế hệ tuyển lao động trên 35 tuổi. thành ra, nếu người cần lao 34 -35 tuổi trở lên, đã có công việc bất biến ở Việt Nam thì nên xem xét lúc đầu có quyết định sang Nhật Bản.