(GDVN) - Ông Nguyễn Huy Bằng – Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho hiểu thêm về công việc thanh tra, rà soát liên đới tới kỳ thi THPT đất nước năm 2016.

Thanh tra nghiêm túc nhưng không gây bít tất tay

========> Trung tâm gia sư Hà Nội uy tín: gia sư uy tín

Ông Nguyễn Huy Bằng – Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, công việc thanh tra, kiểm tra kỳ thi để tạo môi trường nghiêm chỉnh, hướng tới việc giúp các hội đồng, những thành viên thi khiến cho hết trách nhiệm và thí tự giác thực hành quy định.


ngoài ra, theo ông Bằng để kỳ thi nghiêm chỉnh thì không chỉ có thanh tra, kiểm tra mà cần nhiều biện pháp, cần sự nỗ lực của hầu hết các nhóm tham dự. Tại Điều 22 và 44 của quy chế thi đã nêu rõ vấn đề thanh tra, kiểm tra.

Trong công việc này đặc biệt coi trọng cán bộ giám sát thi, giám sát của khu vực việc, giám sát việc làm cho của giám thị, 1 phần của thí sinh và những người khác, xin hứa không có người bên ngoài vào bản đồ thi. đảm bảo giám thị làm đúng nghĩa vụ của mình, giám sát cũng có quyền kiến điểm trưởng đổi thay giám thị chẳng hạn thấy giám thị làm cho không đúng quyết định.
[center !important]Thí sinh nghe phổ biến lại quy chế thi tại Trường Đại học Sư phạm TP.Hà Nội.[/center !important]


Ông Bằng cũng cho biết, cơ chế giám sát là cơ chế đảm bảo bên trong, cán bộ giám sát do điểm trưởng chỉ đạo. Vậy cơ chế bên trong có đủ? Ông Bằng cho rằng vẫn chưa đủ và phải thêm cơ chế giám sát bên ngoài, đó là thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra, rà soát sẽ độc lập với các Hội đồng các điểm thi, trực tiếp là Bộ trưởng sẽ quy chế thành lập các đoàn thanh tra, giám đốc sở xây dựng thương hiệu đoàn thanh tra. Các trường chủ trì cụm thỉ chỉ được có mặt trên thị trường các đoàn kiểm tra, do hiệu trưởng có mặt trên thị trường và độc lập với các điểm thi chứ không do điểm trưởng cắt cử.

hôm nay, gần 900 nghìn thí sinh làm thủ tục tham gia kỳ thi quốc gia 2016Đoàn thanh tra, rà soát sẽ nắm tình hình, theo dõi giúp các Hội đồng thi khiến cho đúng và có quyền xử lí sai phạm. Và như vậy, thanh tra, kiểm tra giám sát không khiến thay việc của Hội đồng thi, mục đích là tác động vào Hội đồng, điểm thi, giám thị để các chủ thể làm cho hết bổn phận của mình.

Về công tác cụ thể, ông Bằng cho biết Bộ đã có chỉ dẫn các Sở, trường chủ trì cụm thi, thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra và Bộ đã công ty huấn luyện. cho đến nay 70 trường chủ trì cụm thi và 50 sở và Cục lớp học chủ trì cụm thi đều đã ra đời đoàn thanh tra, kiểm tra theo chỉ dẫn của Bộ.

Bộ đã tạo được kết nối giữa 120 đoàn thanh tra, kiểm tra đó với Bộ. Theo thông tin từ ôn Bằng, Bộ GD&ĐT đã có mặt trên thị trường 14 đoàn thanh tra phụ trách gianh giới thi trong cả nước. Đoàn thanh tra này sẽ làm cho việc với 1 số hội đồng thi, không những thế đoàn thanh tra này sẽ phải chịu sự chỉ huy của Chánh Thanh tra khi cần phải có sẽ đến điểm thi.

Các đoàn thanh tra, kiểm tra căn bản hoạt động lưu động, chứ không cắm chốt như trước kia. Hoạt động thanh tra, rà soát hoạt động trước khi thi cho tới thi chấm thi xong.

nguồn tin được biết, 14 đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT đã khởi đầu khiến cho việc từ ngày 29/6, và ban sơ nắm được tin tức toàn bộ các hội đồng thi tại địa phương chuẩn bị về con người, tập hợp các nhóm liên đới khác, Con số, chuẩn bị phòng thi rất tích cực. Năm nay không có điểm thi nào tiêu dùng trường tiểu học.

Qua trao đổi, ông Bằng thẩm định cao khâu huấn luyện giám thị, đây là khâu không được lãng quên, giả như chủ quan giám thị sẽ không nắm được những điểm mới của quy định.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng