Muốn thay đổi tích cực giáo dục, nhất mực phải thay đổi nhóm chủa quản trước

========> Mách bạn gia sư uy tín: gia sư giỏi hà nội

(GDVN) - tôi và các bạn cần 1 hàng ngũ quản lý giáo dục vững vàng, hiểu biết sâu sắc, vừa có tâm vừa có tầm, chắc chắn công cuộc thay đổi theo hướng hiện đại căn bản và toàn diện nền giáo dục.

LTS: Đại hội XI đặt vấn đề: “Đổi mới basic, toàn diện nền giáo dục”, qua đó có thể kể, Đảng đã thấy sự cần gấp và bức xúc của vấn đề này.

Nhưng theo ý kiến của tác giả Hoàng Hữu Đức cho rằng, muốn chuyển biến căn bản và toàn diện thì thuở sơ khai phải kể từ cải cách hàng ngũ quản lý.

Trong bài đăng này, tác fake chỉ ra những lý do đó. Tòa biên soạn trân trọng giới thiệu cùng độc giả.


lực lượng điều hành giáo dục cấp Bộ là nhóm nòng cốt hoạch định các chính sách giáo dục quốc gia, không chỉ đi đầu mà còn trực tiếp thực hành các chương trình đổi mới, thay đổi tích cực giáo dục cũng như các công trình giáo dục lớn.

hàng ngũ chuyên viên giáo dục cấp Bộ là những người cung cấp, ban hành các thông tư, chỉ thị, quy định, chuẩn mực, cách thức, cách thức công ty mọi hoạt động giáo dục trong bộ máy giáo dục quốc dân.


vì thế, đây là nhóm đặc biệt cần thiết có ý nghĩa quy chế trong việc chủa quản và vận hành hoạt động giáo dục và giảng giải.

vì thế, việc canh tân căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện giờ, việc ban sơ có tính cần phải có và ý nghĩa sống còn là phải thay đổi tích cực ngay nhóm chủa quản cấp Bộ.
[center !important]thay đổi tích cực giáo dục phải diễn ra từ đổi mới nhóm chủa quản giáo dục (Ảnh minh họa từ petrotimes.vn)[/center !important]
Kỳ hơn nữa, nhiều tấn sĩ chuyên lĩnh vực bí quyết dạy học mà chưa hề dạy học hoặc dạy học khôn xiết ít. Những người này mà làm cho chủa quản giáo dục thì “Thôi rồi! nhân dân ơi!”.

Không biết ngài Bộ trưởng mới đã có khi nào mường tưởng điều này chưa nhỉ?


Liệu ngài Bộ trưởng có dám kiểm tra lại một cách chu đáo lực lượng cán bộ chủa quản giáo dục của mình không nhỉ?

kiểm tra xong, chúng tôi tin rằng nhiều vị lãnh đạo ở Bộ GD&ĐT sẽ “giật mình thon thót”.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng