(GDVN) - Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường ứng dụng 5 giải pháp nhằm giải quyết hiện trạng chạy trường, chạy lớp.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, chỉ mất khoảng gần đây, Bộ GD&ĐT, Ủy ban quần chúng các tỉnh, tỉnh thành đã ban hành nhiều quyết định và triển khai nhiều giải pháp để sắp xếp lại những tiêu cực phát sinh do việc xin học trái tuyến và học chọn lớp.

========> Xem thêm: tìm gia sư

ngoài ra, hiện tượng chạy trường, chạy lớp vẫn còn tồn tại ở nhiều thành thị, khu vực đông dân cư gây sức ép cho bố mẹ học sinh, tạo giận dữ trong thị trấn hội và gây khó khăn cho công việc chủa quản của ngành nghề.

[center !important]Bộ Giáo dục: hiện trạng chạy trường, chạy lớp vẫn còn tồn tại (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)[/center !important]


Để khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển gửi văn bản 2449/BGDĐT-GDTH yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo các Phòng GD&ĐT thực hành 1 số việc như sau:

Các trường đơn vị tuyển sinh bảo đảm quyền được học tập của học trò, công khai, sáng tỏ và dễ dàng cho học trò và cha mẹ học sinh, cam đoan tiêu chí phổ cập giáo dục của địa phương.

Bộ cũng đề nghị các cơ sở nghiêm cấm việc doanh nghiệp các trường chuyên, lớp chọn ở cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở vật chất dưới bất kỳ hình thức nào.

Để hạn chế trạng thái này, các cơ sở vật chất phải nâng cao kỹ năng chủa quản cho lực lượng cán bộ, cô giáo, tăng cường hạ tầng để bảo đảm sự đồng đều về quan hệ lâu dài giáo dục giữa các trường, các lớp.

Các sở giáo dục và huấn luyện tăng cường công việc thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các hiện tượng tiêu cực nhằm chạy trường, chạy lớp.

tuy nhiên, sở GD&ĐT cần tham mưu UBND tỉnh, đô thị chỉ đạo việc phân tuyến, giao mục tiêu tuyển sinh cho thuận tiện và phù hợp với tiêu chí trường lớp, hạ tầng và mật độ dân cư của địa phương mình quản lý.


bảo đảm các điều kiện tăng tiến uy tín các trường; mở thêm trường, thêm lớp để giảm áp lực tuyển sinh ở những khu vực đông dân cư.

Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT khai triển thực hiện nghiêm túc các biện pháp trên để giải quyết trạng thái chạy trường, chạy lớp trước khi khởi đầu năm học 2016-2017.


Nguồn: Tổng hợp trên mạng