(GDVN)-Lãnh đạo trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ Phân tích, đào tạo tín chỉ có lợi cho sinh viên, nhưng khó nhất trong học chế tín chỉ vẫn là thay đổi lề thói dạy và học.

========> Tham khảo thêm: trung tam gia su ha noi

Ông Nguyễn Xuân Thủy – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ cho biết, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ là hạ tầng huấn luyện công lập với nhiệm vụ huấn luyện nhân lực ở kỹ thuật Cao đẳng, Trung cấp các ngành Y-Dược.

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã xác định tiêu chí tăng trưởng lớp học một cách ổn định và lâu dài là tăng tiến quan hệ lâu dài huấn luyện, thay đổi cách thức dạy và học của giảng viên và học sinh sinh viên. một trong những giải pháp để thực hiện chiến lược đó là chuyển đổi giảng giải theo học chế tín chỉ.

training theo tín chỉ là phương thức tập huấn không mới, bên cạnh đó với điều kiện Việt Nam và đặc trưng đối với 1 trường chuyên về Y –Dược thì điều này có phần mới.


Việc chuyển đổi từ huấn luyện niên chế sang tín chỉ bước đầu cho thấy 1 kinh nghiệm mà trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã rút ra được là phải có sự đồng thuận trong Đảng ủy, Ban giám hiệu và phần đông cán bộ người dạy học trường học để cố gắng thực hiện thành công đề án chuyển đổi.
[center !important]Ông Nguyễn Xuân Thủy (bên trái) và TS. Lê Viết Khuyến cùng bàn luận về thứ tự giảng giải theo tín chỉ tại Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.[/center !important]


Ông Thủy cũng cho rằng, việc đổi thay về nhận thức trong giải thích theo học chế tín chỉ của cán bộ nhà trường là điều tiên quyết giúp trường thành công.

“Để thực hiện điều này, trường học đã mời các chuyên gia cố vấn tập huấn cho cán bộ trường học về các vấn đề trong huấn luyện theo học chế tín chỉ, công ty các chuyến tham quan học tập kinh nghiệm của một số cơ sở huấn luyện đã áp dụng giảng giải theo học chế tín chỉ.

lớp học đã thực hành đồng bộ nhiều công tác như: vun đắp thư viện điện tử, xây dựng thêm các phòng học và tự học, cấu trúc lại chương trình các ngành giảng giải, xây dựng quy định đào tạo theo học chế tín chỉ của nhà trường…”
- Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Thủy cho biết.

đàm đạo với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, việc áp dụng đào tạo theo tín chỉ có lợi cho người học và mục tiêu tạo tiện dụng nhất cho sinh viên. tuy nhiên, để bắt nhịp với phương thức giảng giải mới thì việc thay đổi tích cực bí quyết dạy và học cần phải được coi xét trước hết.

“Có thể đề cập cách thức dạy và học là nhân tố quyết định thành công trong giải thích theo học chế tín chỉ, vấn đề đổi thay bí quyết dạy và học là vấn đề khó và đòi hỏi phải có thời gian, do người dạy học đã quen với cách thức giảng truyền thống, sinh viên cũng đã quen với cách thức học không chủ động, tinh thần tự nghiên cứu chưa cao.


Chúng tôi đã mời nhiều chuyên gia về phương pháp giảng dạy và tổ chức nhiều buổi giảng giải cho giảng sư, tuy nhiên công việc dự giờ và bình giảng được thực hiện thường xuyên nhằm cố gắng đổi thay phương pháp giảng truyền thống sang giảng dạy hăng hái và kiểm soát các hoạt động học tập ngoài thời gian xúc tiếp Bộ GD&ĐT cần làm cho các trường hiểu được quy định 43 bản chất chỉ là "quy chế mẫu" để giúp trường hiểu được Phong cách công ty giai đoạn đào tạo theo hệ tín chỉ, xác định được cái "đích" để đi tới hệ tín chỉ, còn trục đường để đi tới cái “đích” đó phải do từng trường tự xác lập, bởi vì điều kiện ở các trường hoàn toàn không như nhau.

Thứ ba, không vội cắt giảm thời lượng lên lớp khi chưa thay đổi được phương thức dạy và học theo hướng phát huy tính hăng hái, chủ động của người học. Không nên lầm lẫn rằng cứ phải chuyển đổi đơn vị học trình thành tín chỉ thì mới được xem là học chế tín chỉ.

Thứ bốn, tham khảo kinh nghiệm của trường bạn là không được lãng quên nhưng không hùa rập khuôn.

Thứ năm, chỉ mua phần mềm quản lý khi đã ổn định được trình tự đào tạo.

Thứ sáu, phải chú trọng xây dựng đội ngũ cố vấn học tập. Cố vấn học tập không chỉ làm cho phận sự trả lời học tập cho sinh viên mà còn phải khiến cả nhiệm vụ điều hành sinh viên (như chức năng của người dạy học chủ nhiệm).


Nguồn: Tổng hợp trên mạng