Windows 8 có một tính năng mới cho phép người sử dụng chạy và hiển thị hai ứng dụng song song cùng lúc, có tên là Snap. Snap không phải là một tính năng quá đặc biệt trên Windows 8 của các máy desktop, nhưng nó cho phép người sử dụng dễ dàng làm việc và theo dõi hai ứng dụng cùng lúc mà không cần thao tác chuyển đổi. Tính năng Snap chỉ hoạt động với màn hình có chiều ngang độ phân giải trên 1366 pixel.

Trước tiên, bạn sẽ phải mở một ứng dụng mà bạn muốn sử dụng cùng với tính năng snap. Sau khi đã khởi chạy ứng dụng, bấm phím Windows để trở về màn hình Start Screen. Nếu bạn di chuyển chuột lên góc trên bên trái, hoặc sử dụng tổ hợp phím Win + Tab, bạn sẽ thấy một cột hiển thị các ứng dụng đang chạy ở chế độ nền.

Sau đó, tiếp tục khởi chạy ứng dụng thứ hai mà bạn muốn chạy song song với tính năng snap, ứng dụng khởi chạy sau sẽ là ứng dụng chính với cửa sổ làm việc lớn hơn ứng dụng còn lại. Tiếp tục ấn tổ hợp phím Win + Tab, sau đó kéo và thả ứng dụng còn lại đang chạy ở chế độ nền vào khung cửa sổ bên trái.

Lúc này, màn hình chính của bạn sẽ được chia làm hai phần. Một bên lớn hơn là ứng dụng làm việc chính, bên trái nhỏ hơn là ứng dụng phụ. Tuy vào từng ứng dụng phụ mà có chế độ hiển thị khác nhau, bạn vẫn có thể làm việc và sử dụng các tính năng của ứng dụng phụ một cách bình thường. Đồng thời chuyển đổi qua lại giữa hai ứng dụng một cách vô cùng đơn giản.

Tuy nhiên bạn không thể chia màn hình hai ứng dụng với tỷ lệ 50/50. Ứng dụng phụ sẽ luôn gắn vào bên trái màn hình và chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, trong khi ứng dụng còn lại luôn chiếm phần lớn màn hình. Để thay đổi ứng dụng phụ thành ứng dụng chính với khoảng không gian làm việc lớn hơn, bạn có thể di chuyển trỏ chuột lên phía trên màn hình, nhấn giữ và kéo ứng dụng đó rồi thả vào vị trí chính giữa.

Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Snap để gắn một ứng dụng phụ vào cạnh trái màn hình, trong khi cửa sổ làm việc chính của Windows 8 vẫn làm việc như bình thường. Chỉ cần thao tác như trên với Desktop như một ứng dụng chạy nền.

Tính năng Snap không phải quá đặc biệt với các máy tính để bàn, nhưng trên các máy tính bảng đây lại là một tính năng vô cùng hấp dẫn. Cho phép chạy đa nhiệm với màn hình hiển thị song song hai ứng dụng, một tính năng còn mới lạ so với các máy tính bảng cạnh tranh khác.

Genk online: Tham khảo: howtogeek