Trong vài tháng qua, mình thấy một số phần mềm đã được phát hành để giúp chúng ta tinh chỉnh và thay đổi các thiết lập mặc định trong hệ điều hành Windows 8. Trong khi hầu hết các công cụ tinh chỉnh phổ biến của Windows 7 hỗ trợ trên Windows 8 thì bên cạnh đó rất ít các công cụ được cập nhật thêm các tính năng mới để chúng ta hiệu chỉnh trên Windows 8.

Theo mình được biết, các nhà phát triển của Tweak Me! Đã cập nhật công cụ này lêb phiên bản 1.3 và hiện nay đã hỗ trợ đầy đủ cho Windows 8. Phiên bản hiện tại bao gồm cả trăm tính năng như: disable the Charms bar, disable app switcher, disable lock screen, disable app store, enable and use legacy boot loader, and hybrid boot (fast boot)

Các tùy chọn disable Windows Explorer Library, Computer, Homegroup, Favorites, and Network, Tweak Me cũng bao gồm một công cụ dọn dẹp hệ thống, quản lý khởi động, và làm sạch menu ngữ cảnh. Cũng như phiên bản trước, phiên bản này cũng có tính năng sao lưu hệ thống để khi cần chúng ta có thể khôi phục lại.

Nhược điểm duy nhất mà mình thấy là Tweak Me không phải là một công cụ độc lập, nghĩa là các bạn cần phải tải về tập tin cài đặt.

Các tính năng
  • supports Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and even Windows 8
  • free of charge
  • Hơn 180 registry tweaks (only shows the right ones for your system)
  • Khả năng sử dụng cao
  • Cleaner – Làm sạch hệ thống với vài click chuột
  • Startup – Vô hiệu hóa các chương trình khởi động với vài click (boost your startup)
  • Context menu – Làm sạch menu ngữ cảnh, cải thiện khả năng sử dụng
  • Profiles – Nhập và xuất các thiết lập hiện tại để có thể dễ dàng dùng trên hệ thống khác.
  • SSD optimization – tối ưu hóa, cải thiện hiệu suất trên SSDs (Solid State Drives)
  • Fixes – fix một số lỗi gây phiền nhiều khi sử dụng 1 click chuột
Mình chỉ giới thiệu sơ qua vậy thôi, các bạn sử dụng thì sẽ khám phá được nhiều hơn!

Link download: http://pxc-coding.com/downloads/tweak-me/Tweak-Me!-1.3.0.0-Setup.exe

TuanAnh37