- Bước 1: chạy cmd quyền admin
- Bước 2: nhập dòng lệnh sau và enter:
bcdedit /enum /v

sẽ hiện bảng sau:

- Bước 3: copy dãy ký tự tại mục default của win boot manager: để copy thông tin cần thiết, kích chuột phải vào một ký tự bất kỳ và chọn “Mark”. Kéo chuột qua các thông tin dữ liệu sau đó nhấn Enter để kết thúc, khi đó thông tin sẽ được copy vào clipboard.

- Bước 4: nhập lệnh sau và enter:
bcdedit /copy {dãy ký tự đã copy} /d "Safe mode"

khi hiện thông báo The entery was successfully copy to... thì ta tắt cmd và mở msconfig lên

- Bước 5: trong msconfig ta chuyển qua tab boot và setting như hình rùi ok

- Bước 6: khởi động lại và ta thấy xuất hiện lựa chọn, nếu click vào Safemode thì máy tính sẽ cho chúng ta vào safe mode

alan_greece