Lam sao để khi khởi động ở đoạn này thay logo Win 8 thành Logo của hãng máy tính ạ?
[IMG]http://**********/attachments/i_updateto81store-png.45015/[/IMG]