Chia tách, ghép nối file bằng HJSplit

HJSplit là phần mềm không cần cài đặt, bạn chỉ việc download về máy tính là đã có thể sử dụng luôn. Download phiên bản mới nhất của HJSplit tại đây.

Mở HJSplit và thực hiện những công việc phù hợp với mục đích sử dụng

Bước 1: Trên giao diện của HJSplit, chọn Split

Bước 2: Trên cửa sổ Split bao gồm các thông số chính

- Input File : Đường dẫn thư mục chứa file cần chia tách
- Output File : Đường dẫn thư mục chứa các file sau khi đã chia tách thành công.
- Split file size: Dung lượng của file bạn muốn chia tách

Ví dụ, tôi muốn chia tách một bộ phim với các file có kích thước là 50MB.

Click Start để quá trình chia tách file bắt đầu.

Các file được chia tách được lưu dưới định dạng abc.001, abc.002..., số lượng file tùy thuộc vào dung lượng file chia nhỏ đã đặt trước.

Nguồn : http://goo.gl/tmzM3w