Windows Loader là tool dùng để active Windows 7, phiên bản này hoạt động với RTM và Final. Cách sử dụng đơn giản:

Chạy Windows7 Loader 2.1.8: Nhấn phải vào file "windows-loader-2-1-8.exe" chọn "Run as Administrator"

Nhấn Install, sẽ có một hộp thoại hiện ra, nhấn OK, cửa sổ Loader sẽ biến mất nhưng đừng làm gì hết, cứ chờ, một lát sẽ có thông báo thành công hiện ra và yêu cầu nhấn OK để restart lại hệ thống. Xong.

Windows Loader 2.1.8​
Nguồn: Blogger