Hiên minh đang cần nhưng mua ngoài tiệm thì không có bán,mấy bro có thì share cho mình với được không.......ThankS!!!