Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 16 của 16
 1. #11
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  10
  Windows Driver Kit Version 7.0.0

  Windows Driver Kit Version 7.0.0​

  The Windows Driver Kit (WDK) Version 7.0.0 contains the tools, code samples, documentation, compilers, headers and libraries with which software developers create drivers for Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, and Windows Server 2003.


  Include driver :

  • Windows 7
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Vista (all versions)
  • Windows Server 2003 with Service Pack 1 (SP1) or later
  • Windows Server 2003 x64 editions
  • Windows XP Service Pack 3 (SP3) or later

  Contain :

  Audio

  * Analog Devices SoundMAX HD Audio Windows 7 Driver 6.0.01.7131
  * Realtek HD Audio Driver R2.35 – x32/x64
  * Realtek AC97 Audio Driver PG537 – x32/x64
  * Realtek HDMI Audio Driver R2.35 – x32/x64
  * C-Media CM106 – x32/x64
  * C-Media CM6501 – x32/x64
  * C-Media CM8738 – x32/x64
  * C-Media CM8768 – x32/x64
  * C-Media CM8770 – x32/x64
  * C-Media CM8787 – x32/x64
  * C-Media CM8788 – x32/x64
  * Conexant Hermosa HD Audio Windows 7 Driver v.4.98.9 – x32/x64
  * VIA HD Audio Codec (VT1708B, VIA HD Audio Codec VT1702S, VIA HD Audio Codec VT1708S) v.7.30a – x32/x64

  Video

  * AMD / ATI Catalyst 9.10 Desktop WHQL x32
  * AMD / ATI Catalyst 9.10 Desktop WHQL x64
  * AMD / ATI Catalyst 9.9 Notebook WHQL x32
  * AMD / ATI Catalyst 9.9 Notebook WHQL x64
  * AMD / ATI Catalyst 9.8 OLD GRAPHIC CARDS WHQL x32
  * AMD / ATI Catalyst 9.8 OLD GRAPHIC CARDS WHQL x64
  * Intel Graphics Driver (G41; G43; G45; Q43; Q45; GL40; GS40; GM45; GS45) v.15.15.6-x32/x64
  * Intel Graphics Driver (945G, 945GZ, 946GZ, G965, Q965, Q963, G33, G35, Q33, Q35, G31, 945GC, 945GM, 945GME, 945GMS, 940GML, GM965, GME965, GLE960,) v.15.12.75 — x32/x64
  * Nvidia 191.07 Desktop WHQL x32
  * Nvidia 191.07 Desktop WHQL x64
  * Nvidia 186.81 Notebook WHQL x32
  * Nvidia 186.81 Notebook WHQL x64
  * VIA CN896 VIA Chrome9 %u2122, P4M900 VIA Chrome9 ™, VN896 VIA Chrome9 ™ HC v.24.10.04p – x32/x64
  * VIA VX800 VIA Chrome9 ™ HC, VX820/UT VIA Chrome9 ™ HC v.24.10.04k – x32/x64
  * VIA VX855 VIA Chrome9 ™ HCM, VX875 VIA Chrome9 ™ HCM v.24.10.04j – x32/x64

  Chipset

  * AMD / ATI Catalyst 9.10 WHQL x32
  * AMD / ATI Catalyst 9.10 WHQL x64
  * Intel Chipset Driver 9.1.1.1020 x32/x64
  * NVIDIA nForce Windows 7 Driver v.15.49 x32
  * NVIDIA nForce Windows 7 Driver v.15.49 x64
  * VIA Hyperion Chipset Driver 5.24a – x32/x64

  LAN Network

  * Atheros (AR8121/AR8113/AR8114/AR8131/AR8132) – x32/x64
  * Atheros (L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T Controller) – x32/x64
  * Broadcom BCM57xx Ethernet Driver v.12.2.2.0 – x32/x64
  * Intel PRO/10/1000 (PRO/10GbE) Ethernet Driver v.14.6 – x32/x64
  * JMicron JMC25x/JMC26x Driver v.6.0.11.10 – x32/x64
  * Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver v.11.22.3.3 – x32/x64
  * Realtek Ethernet Windows 7 Driver v.7.003.0720 – x32/x64
  * VIA (VT8251 Integrated, VT8231, VT8233, VT8235 & VT8237 Integrated (Rhine & Rhine II), VT6103 Rhine (PHY), VT6105/L/LOM and VT6106/H/L/S series (Rhine III), VT6105M Management Fast Ethernet Controller (Rhine III), VT6115 Fast Ethernet Controller (Rhine III), VT6107 Fast Ethernet Controller (Rhine & Rhine II)) – x32/x64

  Card Reader


  * Alcor Micro Card Reader Driver v.1.15.54 – x32/x64
  * JMicron JMB38x Driver v.1.00.33.02 – x32/x64
  * O2Micro Memory Stick Reader Driver (OZ6933, OZ711E0, OZ711EC1, OZ711E1, OZ711E2, OZ711M1, OZ711M2, OZ711M3) V3.00.0006 – x32/x64
  * Realtek (RTS 5121,5101,5111,5116,5158,5159) – x32/x64
  * Ricoh R5C83x/84x Driver v.2.07.01.00 – x32/x64

  Wi-Fi

  * Atheros AR50XX Wireless Windows 7 Driver v.8.0.0.238 – x32/x64
  * Broadcom Wireless BCM43xx Windows 7 Driver v.5.30.21.0 – x32/x64
  * Intel Wi-Fi Windows 7 Driver v.13.0.0.107 – x32/x64
  * Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8180 – x32/x64
  * Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8185 – x32/x64
  * Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8187L – x32/x64
  * Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8187B – x32/x64
  * Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8187S – x32/x64
  * Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8190 – x32/x64
  * Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8191SE – x32/x64
  * Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8192E – x32/x64
  * Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8192SE – x32/x64

  <div class="bbCodeBlock bbCodeVfcHH HiddenContent">
  <div class="attribution type">Hidden Content:</div>
  <blockquote>**Nội dung ẩn: Bạn phải đăng nhập và nhấn 'Like' (Thích) để xem nội dung. Thanks!**</blockquote>
  </div>

 2. #12
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  4
  Windows 7 Drivers x32/x64 (20.01.2010)

  Windows 7 Drivers x32/x64 (20.01.2010) ​

  Below there are a collection of Audio, Video, Lan, Chipset and other drivers for the operating system Windows Seven x32/x64 with the latest updates on 20/01/2010.


  List of drivers:
  Audio (Audio)
  Analog Devices SoundMAX HD Audio Windows 7 Driver 6.10.01.6600 - x32/x64
  C-Media CM106 - x32/x64 v.2111
  C-Media CM6501 - x32/x64
  C-Media CM8738 - x32/x64
  C-Media CM8768 - x32/x64
  C-Media CM8770 - x32/x64
  C-Media CM8787 - x32/x64
  C-Media CM8788 - x32/x64
  Conexant Hermosa HD Audio Windows 7 Driver v.4.98.9 - x32/x64
  Realtek HD Audio Driver R2.40 - x32/x64
  Realtek AC97 Audio Driver PG537 - x32/x64
  Realtek HDMI Audio Driver R2.39 - x32/x64
  VIA HD Audio Codec (VT1708B, VIA HD Audio Codec VT1702S, VIA HD Audio Codec VT1708S) v.7.30a - x32/x64

  Video (Video)
  AMD / ATI Catalyst 9.12 Desktop WHQL x32
  AMD / ATI Catalyst 9.12 Desktop WHQL x64
  AMD / ATI Catalyst 9.9 Notebook WHQL x32
  AMD / ATI Catalyst 9.9 Notebook WHQL x64
  AMD / ATI Catalyst 9.11 OLD GRAPHIC CARDS WHQL - x32/x64
  Intel Graphics Driver (G41; G43; G45; Q43; Q45; GL40; GS40; GM45; GS45) v.15.16.6-x32/x64
  Intel Graphics Driver (945G, 945GZ, 946GZ, G965, Q965, Q963, G33, G35, Q33, Q35, G31,
  945GC, 945GM, 945GME, 945GMS, 940GML, GM965, GME965, GLE960,) v.15.12.75.4 - x32/x64
  Nvidia 196.21 Desktop WHQL x32
  Nvidia 196.21 Desktop WHQL x64
  Nvidia 195.62 Notebook WHQL x32
  Nvidia 195.62 Notebook WHQL x64
  SiS UniVGA Graphics Driver (SiSM672MX, SiSM672, SiS672, SiS672FX, SiSM671MX, SiSM671, SiS671, SiS671FX) v.5.23 - x32/x64
  VIA CN896 VIA Chrome9 ™, P4M900 VIA Chrome9 ™, VN896 VIA Chrome9 ™ HC v.24.10.04p - x32/x64
  VIA VX800 VIA Chrome9 ™ HC, VX820/UT VIA Chrome9 ™ HC v.24.10.04k - x32/x64
  VIA VX855 VIA Chrome9 ™ HCM, VX875 VIA Chrome9 ™ HCM v.24.10.04j - x32/x64

  Chipset (Chipset)
  AMD / ATI Catalyst 9.12 WHQL x32
  AMD / ATI Catalyst 9.12 WHQL x64
  Intel Chipset Driver 9.1.1.1025 - x32/x64
  NVIDIA nForce Windows 7 Driver v.15.49 x32
  NVIDIA nForce Windows 7 Driver v.15.49 x64
  VIA Hyperion Chipset Driver 5.24a - x32/x64

  LAN (Network)
  Atheros (AR8121/AR8113/AR8114/AR8131/AR8132) - x32/x64
  Atheros (L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T Controller) - x32/x64
  Broadcom BCM57xx Ethernet Driver v.12.2.2.2 - x32/x64
  Intel PRO/10/1000 (PRO/10GbE) Ethernet Driver v.14.8.3 - x32/x64
  JMicron JMC25x/JMC26x Driver v.6.0.13.4 - x32/x64
  Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver v.11.23.2.3 - x32/x64
  Realtek Ethernet Windows 7 Driver v.7.011.1221 - x32/x64
  VIA (VT8251 Integrated, VT8231, VT8233, VT8235 & VT8237 Integrated (Rhine & Rhine II), VT6103 Rhine (PHY), VT6105/L/LOM and VT6106/H/L/S series (Rhine III), VooDooManiac mouth had all monstrosities laid out this distribution of warez sites VT6105M Management Fast Ethernet Controller (Rhine III), VT6115 Fast Ethernet Controller (Rhine III), VT6107 Fast Ethernet Controller (Rhine & Rhine II)) - x32/x64

  Card Reader (Card Reader)
  Alcor Micro Card Reader Driver v.1.15.54 - x32/x64
  JMicron JMB38x Driver v.1.00.33.02 - x32/x64
  O2Micro Memory Stick Reader Driver (OZ6933, OZ711E0, OZ711EC1, OZ711E1, OZ711E2, OZ711M1, OZ711M2, OZ711M3) V3.00.0006 - x32/x64
  Realtek (RTS 5121,5101,5111,5116,5158,5159) v.6.1.7600.30109 - x32/x64
  Ricoh R5C83x/84x Driver v.2.07.01.00 - x32/x64

  Wi-Fi (Wireless LAN)
  Atheros AR50XX Wireless Windows 7 Driver v.8.0.0.259 - x32/x64
  Broadcom Wireless BCM43xx Windows 7 Driver v.5.60.18.41 - x32/x64
  Intel Wi-Fi Windows 7 Driver v.13.0.0.107 - x32/x64
  Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8180/RTL8185 v.6.1122.1016.2009 - x32/x64
  Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8187L v.6.1313_U5.1515 - x32/x64
  Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8187B v.62.1178.0916.2009 - x32/x64
  Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8187S/RTL8191SE v.6.9109.1029.2009 - x32/x64
  Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8190/RTL8192E v.1676.10.1007.2009 - x32/x64
  Realtek Wi-Fi Windows 7 Driver RTL8191SE/RTL8192SE v.2008.2.1027.2009 - x32/x64

  Platform: Windows 7 x32/x64
  Language:English, Russian

  <div class="bbCodeBlock bbCodeVfcHH HiddenContent">
  <div class="attribution type">Hidden Content:</div>
  <blockquote>**Nội dung ẩn: Bạn phải đăng nhập và nhấn 'Like' (Thích) để xem nội dung. Thanks!**</blockquote>
  </div>

 3. #13
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  3
  Bằng hữu có bộ driver của NoteBook HP Compaq nx6310 cho Windows 7 xin gửi giúp. Trong trang chủ của HP không thấy hỗ trợ cho dòng sản phẩm này.
  Cảm ơn.

 4. #14
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi TDHien59
  Bằng hữu có bộ driver của NoteBook HP Compaq nx6310 cho Windows 7 xin gửi giúp. Trong trang chủ của HP không thấy hỗ trợ cho dòng sản phẩm này.
  Cảm ơn.
  Driver là do hãng viết ra, không có trên site thì tui làm sao có được :bun:

 5. #15
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  10
  DriverPacks for Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 (20.08.2011)

  DriverPacks for Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 (20.08.2011)  DriverPacks for Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 (20/08/2011) is a collection of drayverpakov, complete with that program is and to integrate them in the distribution of Windows. Last updated drivers - 20 August 2011. It is not necessary to integrate these drayverpaki in the distribution of Windows, you can also put the driver manually after the installation of Windows.


  Note:

  1) The properties of the device you want to install the driver in the "device instance ID" search text DEV_ **** (instead of 4 stars - 4 digits or letters).
  2) Look for (eg searching in total commander) drayverpakov contents in files *. inf text DEV_ **** (instead of 4 stars - your 4 numbers or letters).
  3) The search result will show you which folder / folders are likely to need drivers for this ustroystva.esli in the "device instance ID" no text DEV_ ****, you can search for what else the text of this stroki.Esli not it turns out, can be intuitively poperebirat several putatively a particular folder, folder names begin with the same letter, which begins the name of the manufacturer the device.
  Information about the devices may for example give the program hwinfo32.na my opinion it is more convenient to store these drayverpaki on a flash drive as a ZIP or RAR archives as well as total over Commanderie can search inside ZIP and RAR, and 7Z in there.

  windows 2000-xp-2003 (x86) driverpacks

  dp bluetooth wnt5 x86-32 910
  dp chipset wnt5 x86-32 in 1108 (new)
  dp cpu wnt5 x86-32 1005
  dp graphics a wnt5 x86-32 1107
  dp graphics b wnt5 x86-32 1107
  dp graphics c wnt5 x86-32 1107
  dp graphics languages ​​wnt5 x86-32 1107
  dp graphics physx wnt5 x86-32 1107
  dp hid wnt5 x86-32 1105
  dp lan wnt5 x86-32 1101
  dp lan-ris wnt5 x86-32 1011
  dp massstorage wnt5 x86-32 in 1108 (new)
  dp misc wnt5 x86-32 in 1108 (new)
  dp modem wnt5 x86-32 1101
  dp monitor wnt5 x86-32 1005
  dp runtimes wnt5 x86-32 1107
  dp sound a wnt5 x86-32 1105
  dp sound b wnt5 x86-32 1105
  dp tv wnt5 x86-32 1005
  dp webcam wnt5 x86-32 in 1107 (new)
  dp wlan wnt5 x86-32 1101

  windows vista-7 (x86) driverpacks

  dp audio wnt6-x86 1104
  dp cablemodem wnt6-x86 1001
  dp cardreaders wnt6-x86 11 041
  dp chipset wnt6-x86 11 051
  dp gaming wnt6-x86 1001
  dp graphics a wnt6-x86 1106
  dp graphics b wnt6-x86 1106
  dp graphics mobile wnt6-x86 1106
  dp lan wnt6-x86 11 042
  dp massstorage wnt6-x86 11 051
  dp misc wnt6-x86 11 051
  dp modem wnt6-x86 1001
  dp monitors wnt6-x86 1001
  dp touchpad mouse wnt6-x86 1107
  dp tvcard wnt6-x86 1001
  dp webcam wnt6-x86 1103
  dp wlan wnt6-x86 1104

  windows vista-7 (x64) driverpacks

  cardreaders x64 911
  dp audio wnt6-x64 1104
  dp cardreaders wnt6-x64 11 041
  dp chipset wnt6-x64 11 051
  dp graphics a wnt6-x64 1106
  dp graphics b wnt6-x64 1106
  dp graphics mobile wnt6-x64 1106
  dp lan wnt6-x64 11 042
  dp massstorage wnt6-x64 11 051
  dp misc wnt6-x64 11 051
  dp touchpad mouse wnt6-x64 1107
  dp webcam wnt6-x64 1103
  dp wlan wnt6-x64 1104
  812 gaming x64
  misc x64 911
  monitors x64 911
  http://www.filesonic.com/file/1721372194/DR2008.part1.rar
  http://www.filesonic.com/file/1721372814/DR2008.part2.rar
  http://www.filesonic.com/file/1721372674/DR2008.part3.rar
  http://www.filesonic.com/file/1721372214/DR2008.part4.rar
  http://www.filesonic.com/file/1721372704/DR2008.part5.rar
  http://www.filesonic.com/file/1721372234/DR2008.part6.rar
  http://www.filesonic.com/file/1721372714/DR2008.part7.rar

  http://www.fileserve.com/file/CBqZ3NA
  http://www.fileserve.com/file/UT2cTgX
  http://www.fileserve.com/file/9ZS9JVE
  http://www.fileserve.com/file/6A78hCd
  http://www.fileserve.com/file/RjfevF2
  http://www.fileserve.com/file/HX2V5Nm
  http://www.fileserve.com/file/eVMbjBA

  http://uploading.com/files/5914827d/DR2008.part1.rar/,
  http://uploading.com/files/73ce6m8c/DR2008.part2.rar/,
  http://uploading.com/files/a925dma6/DR2008.part3.rar/,
  http://uploading.com/files/e556193b/DR2008.part4.rar/,
  http://uploading.com/files/dd32da1e/DR2008.part5.rar/,
  http://uploading.com/files/cf1962ec/DR2008.part6.rar/,
  http://uploading.com/files/1a1dc2d7/DR2008.part7.rar/,

  http://www.uploadstation.com/file/wuT2hp4
  http://www.uploadstation.com/file/h8xsuaP
  http://www.uploadstation.com/file/V6HSQCm
  http://www.uploadstation.com/file/P4nddtU
  http://www.uploadstation.com/file/4bgBA6U
  http://www.uploadstation.com/file/xBXAmWV
  http://www.uploadstation.com/file/UvyUbHd

  http://filepost.com/files/f17a1b11/DR2008.part1.rar/
  http://filepost.com/files/3cbec593/DR2008.part2.rar/
  http://filepost.com/files/2777b92f/DR2008.part3.rar/
  http://filepost.com/files/2m4m48m2/DR2008.part4.rar/
  http://filepost.com/files/7394ac1a/DR2008.part5.rar/
  http://filepost.com/files/aa25f4c7/DR2008.part6.rar/
  http://filepost.com/files/6e8b77e6/DR2008.part7.rar/

 6. #16
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  1


  Khuyến cáo các gia đình khi sử dụng bình nóng lạnh.
  Thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa, các gia đình đã sử dụng bình nóng lạnh để chăm sóc sức khỏe cho mình. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin khuyến cáo tới các bạn một số vấn đề sau đây khi sử dụng bình nóng lạnh.


  <div style="text-align: center">
  - Khi lắp đặt bình nóng lạnh các gia đình nên lắp thêm cầu dao tự động RCCB để nếu có sự cố gì xảy ra nguồn điện sẽ tự ngắt.

  - Trong quá trình sử dụng các bạn nên thường xuyên súc rửa, bảo dưỡng bình nóng lạnh theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất để giữ tuổi thọ cho các bộ phận của bình, và phát hiện sớm các bộ phận hỏng hóc để thay thế kịp thời.

  - Các gia đình nên cân nhắc việc hướng tới tất cả mạng điện trong ngôi nhà mình đều phải được nối tiếp đất để đảm bảo an toàn cho thiết bị điện và cho các thành viên trong nhà.

  - Hệ thống sử dụng dây diện một pha ba dây – nóng, lạnh, mát , đòi hỏi các ổ cắm đều phải là ổ ba chân, và khi cắm vào ổ điện, các thiết bị có phích cắm ba chân đã tự động được nối tiếp đất. Khi được nối tiếp địa, các điểm chạm mát, rò điện ra vỏ thiết bị dù vẫn tồn tại nhưng không gây giật khi người sử dụng chạm vào.

  - Trong trường hợp hệ thống điện gia đình không có sẵn cổng nối đất, vẫn có thể nối tiếp dây mát riêng cho bình nóng lạnh bằng cách nối đầu dây để chờ tiếp đất (dây trung tính) ở mặt sau thiết bị tới một vật dẫn điện có tiếp đất.

  - Để đảm bảo an toàn cách tốt nhất là phải ngắt nguồn điện bình nóng lạnh trước khi sử dụng.

  Chúc các bạn sử dụng bình nóng lạnh an toàn!
  ​</div>

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •