MẤY ANH CÓ GAME ĐÀO VÀNG - SĂN TRỨNG VÀNG BẢN FULL SHARE CHO EM GIÚP ... ĐANG RẤT CẦN ( CÀI CHO MÁ CHƠI TRONG DỊP TẾT NÀY ) TRÊN TROCHOIVIET.COM THÌ CHO CHƠI BẢN DEMO VÀI NGÀY LÀ DIE . CÁC ANH CHỊ NÀO CÓ THÌ SHARE CHO EM ... XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN :lay: :votay: