Bộ ảnh mới nhất dưới đây giới thiệu thêm 2 nhân vật mới là Tương Linh và Phong Lan Sinh.