The Adventures of Tintin 2011Director: Steven Spielberg
Writers: Steven Moffat , Edgar Wright
Stars: Jamie Bell, Andy Serkis and Daniel Craig


Nội dung:
Tintin cùng bạn bè khám phá ra nơi một chiếc tàu đắm được chỉ huy bởi tổ tiên của thuyền trưởng Haddock và bắt đầu một cuộc đi săn kho báuDOWNLOAD:
<div>
<div>Hidden Content:</div>
<blockquote>**Nội dung ẩn: Bạn phải đăng nhập và nhấn 'Like' (Thích) để xem nội dung. Thanks!**</blockquote>
</div>