Tool gồm 3 chức năng chính:

- Đọc mã Passcode.Hỗ trợ:
iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad 1, iPod Touch 3G, iPod touch 4G iOS 4.0 -> 5.0.1


- Reset "iPhone Disabled".Hỗ trợ:
iPhone 3G, iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad 1, iPod Touch 2G, iPod Touch 3G, iPod Touch 4G iOS 3.x -> 5.0.1- Fix lỗi treo táo sau khi cài đặt cydia tweak.Hỗ trợ:

iPhone 3G, iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad 1, iPod Touch 2G, iPod Touch 3G, iPod Touch 4G iOS 3.x -> 5.0.1


Tham khảo Video Clip hướng dẫn sử dụng dưới đây
<font color="#00ffff"><font size="4">[B]


View more random threads: