Khi cài đặt Winterboard từ Cydia, ứng dụng sẽ gây xung đột với một thành phần đó là thanh tìm kiếm Spotlight trên iPhone 5s. Mỗi khi bạn vuốt xuống để vào Spotlight thì thiết bị sẽ bị khởi động vào SafeMode. Ở chế độ này thì hình nền sẽ không hiển thị và các tweak cài từ Cydia sẽ hoàn toàn bị vô hiệu, bạn phải respring thì mới trở lại bình thường. Để khắc phục tình trạng này thì buộc phải hi sinh thanh Spotlight.

Để làm được điều đó, bạn hãy truy cập vào Cydia và tìm tweak NoSpot iOS 7. Nếu bạn chưa rành sử dụng Cydia thì có thể tham khảo hướng dẫn tại đây.

​​
Sau khi cài tweak này thì thanh Spotlight sẽ bị vô hiệu hóa và bạn có thể sử dụng Winterboard như bình thường. Khuyến mãi thêm một theme biến các icon iOS 7 trở nên "siêu" phẳng khá độc đáo. Tweak có tên là Bright Flat Theme.

​​

View more random threads: