ai có biết soft nào hay ext nào của firefox, thuderbird có tính năng tự động báo mỗi khi có feed mới từ site mình đã reg thì help với, đang cần gấp :bun: