​ ​Titanium Internet Security 2012 được thiết kế để cung cấp cho người tiêu dùng bảo mật tối đa với tình tiết tăng nặng tối thiểu. Nó sử dụng công nghệ điện toán đám mây, trong đó sử dụng trí tuệ tập thể dựa trên ý kiến ​​của các hệ thống khác kết nối với điện toán đám mây, để tự động bảo vệ chống lại các virus mới nhất, phần mềm gián điệp, rootkit, phần mềm độc hại và phần mềm độc hại tấn công nhanh hơn trong khi hầu như không tác động đến performance​ ​Titanium Maximum Security 2012 còn hỗ trợ người dùng đến 10GB trên nền tảng công nghệ đám mây để lưu trữ dữ liệu, giúp người dùng sao lưu và sử dụng nguồn dữ liệu này mọi lúc mọi nơi khi kết nối với internet – đây là một trong những tính năng hiện Trend Micro đang sở hữu độc quyền. Ngoài ra tính năng Trend Micro Vault giúp lưu trữ các tài liệu nhạy cảm trong một thư mục được bảo vệ bằng mật khẩu và sẽ được khóa lại nếu như laptop của người dùng bị thất lạc hoặc mất cắp. ​ ​Linkdownload:​ ​ ​ ​Trend Micro Titanium Maximum Security 2012​http://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?regs=NABU&clk=latest&clkval=3772&lang_lo c=1
Trend Micro Titanium Internet Security 2012​http://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?regs=NABU&clk=latest&clkval=3774&lang_lo c=1
​Source: shoptinhoc​ ​