JiNa OCR Converter có chức năng nhận dạng ký tự ORC sử dụng các thủ tục khác nhau để phân tích mục quét, nhận dạng đánh máy hay viết tay và chuyển đổi thành định dạng văn bản có thể chỉnh sửa.

JiNa OCR Converter thực hiện chuyển đổi các tệp tin như PDF, JPG, PNG, BMP, TIFF, GIF, JPEG hoặc TIF. Ngoài ra nó còn có tính năng Edit cho phép bạn chọn các trang mà mình muốn chuyển đổi.

JiNa OCR Converter có cơ chế chuyển đổi hàng loạt giúp bạn chuyển đổi với nhiều file cùng lúc tiết kiệm thời gian làm việc, hơn nữa phần mềm còn có thể thiết lập định dạng đầu ra cho mỗi file đưa vào.

Những tính năng chính của JiNa OCR Converter:

- Chuyển đổi hình ảnh, ảnh quét sang định dạng văn bản
- Chỉnh sửa văn bản
- Chuyển đổi file hàng loạt
- Làm việc với nhiều định dạng PDF, JPG, PNG, BMP, TIFF, GIF, JPEG hoặc TIF


Link tải: http://goo.gl/xwXS1S
Hoặc: http://goo.gl/xwXS1S