Geeky Video Player v1.5.3
Android : 2.2+ chỉ hỗ trợ xem trước [tách Frame] trên một vài .flv, some .wmv và.3gp.
Sử dụng phần cứng xem phim giống như Dice. Hỗ trợ xem trước các Frame có thể cài đặt từ 10...15s cho mỗi khung hình. Điểm yếu là cưa hỗ trợ nhiều định dạng như các "đàn anh". Tóm lại xem rất ngon, trơn tru và mượt.
Link tải : MEDIAFIRE