Thân chào các bạn. Nếu ai đã từng xài skyscape trên windows mobile hay iPhone thì cũng cảm nhận được cái hay của những quyển text books và Guidelines này. Hôm nay mình mạng phép hướng dẫn các bạn cài Skyscape trên Android nhé. Đặc biệt là free 100% nhé. Chúc các bạn thành công.


Keyserver cho Android
=====================

Để sử dụng:
-------
- Cài đặt Skyscape Medical Resources trên điện thoại (nếu chưa được cài đặt).

- Khởi động Keyserver trên máy tính của bạn.
- Kiểm tra các sản phẩm bạn muốn (bao gồm bất kỳ đã được cài đặt, nếu không
gỡ bỏ chúng).
- Chọn tùy chọn bạn muốn:
- "Send reader updates" - tell the reader about latest known (from data file)
version of the reader.
- "Force download server to this host" - tells reader to download from this
host, instead of real server (from data file).
- "This hosts IP" - the ip address that the DNS server will send to the
reader, also used for downloads (if option above is used).
- "Enable DNS server" - enable a DNS server that sends this hosts IP when
reader requests server address. Configure device to use this host as your
DNS server instead of normal DNS server, no need to modify hosts files
then. If you do not use DNS server you will need to modify your /etc/hosts
file, or modify entries in your real DNS server (see XML for which hosts
are needed).
- Mở Skyscape trên điện thoại.
- Update reader resources: 'Tools' -> 'Update Resources'
- Khi được hỏi User và pass. Bạn phải đăng ký 1 account free trên trang www.skyscape.com nhé.

- Không kết nối đến Server thực khi sử dụng (firewall? Nhớ tắt bức tường lửa nhé).

Để cập nhật dữ liệu tập tin:
--------------------
- Look at XML, understand.
- Get version numbers from windows trial version/other users/etc.
- Work out new download url, download it and check sizes.
- Update xml.
KeyServer-v1.3.2.rar

Chúc các bạn thành công nhé........... Thân chào