Với ứng dụng Gifinator và camera của điện thoại Android, bạn có thể chế biến ra ảnh GIF động (hay video ngắn dạng stop motion) tuyệt vời.


Là một trong những ứng dụng Android đầu tiên thuộc thể loại này, Gifinator cho phép bạn chụp liên tiếp nhiều ảnh, sau đó “xâu chuỗi” chúng lại thành một ảnh GIF động (hay video ngắn dạng stop motion) với độ phân giải và tỷ lệ khung hình tùy chọn. Tất nhiên, thành phẩm tạo ra có tốt hay không còn phụ thuộc vào khả năng chụp ảnh và sáng tạo của bạn.

Mời bạn xem qua hai ảnh GIF động được tạo với Gifinator:


Phiên bản miễn phí của Gifinator cho bạn kết hợp 10 ảnh chụp nhanh và lưu thành ảnh GIF dưới ba độ phân giải 160 × 120 pixel, 320 × 480 pixel và 640 × 480 pixel. Trong khi phiên bản thương mại của Gifinator không giới hạn như vậy.Bạn cài đặt phiên bản miễn phí của Gifinator từ địa chỉ https://market.android.com/details?id=com.makariolewis.gifinator (dung lượng chỉ khoảng 1MB, tương thích Android từ phiên bản 2.2 trở lên).

hướng dẫn sử dụng http://www.go.vn/news/604-28381/ngoi-nha-so/tao-anh-gif-dong-video-stop-motion-tren-de-android.htm