L Call XDA - Đem tính năng thông báo cuộc gọi của Android 5.0 lên các OS thấp hơn

Link tải ứng dụng : click here